Seznamte se

Sportovní den mládeže s TAJV je ojedinělý, žádaný a sportovně-edukační program pro děti a mládež v České republice. Tento celorepublikový projekt zahrnuje seminář, besedu, turnaj a trénink všech sportovních aktivit v daném programu s profesionálním trenérem a vysokoškolským pedagogem. Každý účastník projektu v rámci akce bude mít příležitost vyzkoušet si všechny nabízené sportovní aktivity v programu TAJV. Cílem projektu v každém místě realizace je prohlubování myšlenky sportu a nabádaní k pravidelnému aktivnímu pohybu dítěte v jeho volném čase.

Cíl projektu: 

  • Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku.
  • Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky programu.
  • Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a vysokoškolským pedagogem.
  • Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času v mimoškolní oblasti.

Přínos projektu:

  • Rozpohybování místních dětí v olympijském roce a zviditelnění jednotlivých sportovních disciplín.
  • Hledání nových sportovních a volnočasových subjektů v místě bydliště ze strany zúčastněných dětí.
  • Potenciální nalezení nových talentů a budoucích sportovních českých reprezentantů ve vybraných sportech.
  • Zvýšení četnosti využívání sportovních center, multifunkčních hřišť a sportovišť ze strany dětí v místě bydliště.On-line přihláška

Přihlaste se do Vámi vybraného termínu akce TAJV


Sledujte nás


Pro fanoušky

Věrnostní merch projektu pro fanoušky Sportovního dne mládeže s TAJV


Partneři 

Poděkování patří těmto partnerům projektu