Příprava soutěže na ročník 2024

Sportovní den mládeže je největší sportovní soutěží pro děti a mládež ve vybraných obcích na hřištích v České republice. Národní sportovní projekt zahrnuje turnaje s profesionálním trenérem a pedagogem Mgr. Janem Váňou. Účastníci si vyzkouší aktivity v týmovém pětiboji (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kde soutěží o hodnotné věcné odměny z turnaje. Během roku 2024 se koná až 250 postupových turnajů, kde si nejúspěšnější hráči zajistí nominaci na závěrečný šampionát.

Nejúspěšnější hráči postupového kola získávají nominaci na Národní finále v Jičíně!

Cíl projektu: 

  • Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku.
  • Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky.
  • Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času.
  • Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a pedagogem.
  • Šíření pozitivního vlivu na pohybovou průpravu jednotlivých účastníků projektu.

Přínos projektu:

  • Hledání nových zájmových a sportovních subjektů v místě bydliště ze strany dětí.
  • Nalezení nových talentů a budoucích sportovních reprezentantů v České republice.
  • Rozpohybování místních dětí v olympijském roce a zviditelnění sportovních disciplín.
  • Zvýšení četnosti využívání hřišť a sportovišť ze strany zúčastněných dětí v místě bydliště.
  • Reprezentace základní školy, sportovního klubu, obce a kraje na Národním finále v Jičíně.

On-line přihláška

Přihlaste se do Vámi vybraného termínu akce


Fotogalerie

2023


Partneři 

Poděkování za podporu projektu TAJV

Generální partner


Hlavní partneři


Krajská a městská podpora


Sponzoři projektu


Udělené záštity


Mediální partneři


Sledujte nás